(Website Văn phòng) – UBND TP vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn TP.

Giai đoạn 2019 – 2020, mạng lưới trường lớp sẽ được mở rộng, đủ năng lực huy động trẻ em đến trường, phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 32% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 92% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuồi được đến trường, tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 40% trở lên; có ít nhất 98,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế; có ít nhất 70% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; bảo đảm tỷ lệ 1 phòng học/lớp (nhóm); tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%; có ít nhất 15% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; đến năm 2020, có 99% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 37% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiêm định chất lượng giáo dục; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi.

Giai đoạn 2021 – 2025, phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, bảo đảm đến năm 2025, huy động được ít nhất là 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuồi mẫu giáo được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mâm non ngoài công lập chiếm từ 60% trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, có 99,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; duy trì tỷ lệ ừẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ ừẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế; đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định, 90% giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%, có ít nhất 20% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có ít nhất 40% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

NNTM.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.901
Đang truy cập : 76
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn