(Website Văn phòng) - Sáng 30/10, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảng 9 tháng năm 2019. Toàn thể đảng viên Văn phòng đều đến dự Hội nghị.

Trong 9 tháng qua, tập thể Đảng ủy, đảng viên Văn phòng đã giúp UBND TP theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các sở - ngành, UBND quận - huyện trong việc thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Từng đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, từng đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao ý thức trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức làm việc, làm tốt chức năng phản biện, tham mưu, theo dõi kết quả tham mưu. Qua đó, rút ngắn thời gian họp, chuyển trả văn bản, tạo sự tin tưởng đối với các đồng chí Thường trực UBND TP với từng nội dung tham mưu.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ đề ra trong năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; tạo sự đột phá thật sự trong công tác cải cách hành chính và các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016 – 2020...

Đảng ủy Văn phòng đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ chủ đề viết bài sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai hàng tuần và viết bài sinh hoạt hàng tháng trong chi bộ với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay”; tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đảng bộ Văn phòng UBND TP có 12 chi bộ. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp thêm 6 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên lên 170 đồng chí, trong đó có 61 nữ. Có 5 đảng viên dự bị đã được xét chuyển đảng chính thức. Có 3 tổ chức đoàn thể: Công đoàn (349 công đoàn viên), Đoàn Thanh niên (47 đoàn viên) và Hội Cựu chiến binh (9 hội viên).

Ngoài ra, Lãnh đạo các phòng ngày càng chủ động hơn trong việc quản lý, điều hành, phân công, giao việc, đôn đốc thực hiện công việc đối với cán bộ, chuyên viên của phòng; thay mặt Lãnh đạo Văn phòng xử lý, phân công công việc cho chuyên viên trên phần mềm quản lý văn bản điện tử; thay mặt Lãnh đạo Văn phòng tham dự được các buổi họp của Thường trực UBND TP trong một số trường hợp...

Tại hội nghị này, có 8 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ.

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.477.070
Đang truy cập : 14
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn