(Website Văn phòng) - UBND TP vừa ban hành tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, phó phòng thuộc Chi cục Tài chính Doanh nghiệp; Trưởng, phó Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận-huyện.

Theo đó, người được bổ nhiệm vào các chức danh này phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung gồm: có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; nắm vững kiến thức chuyên môn, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị; tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ ngoại ngữ một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm, có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương trở lên hoặc chức danh nghề nghiệp tương ứng từ hạng III trở lên; có chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên; có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật…

Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận-huyện, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (cả nam và nữ). Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi thực hiện như khi bổ nhiệm lần đầu.

Ngoài các tiêu chuẩn chung nói trên, người được bổ nhiệm còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng cho từng chức danh.

Xem chi tiết tại đây.

VS.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.476.951
Đang truy cập : 5
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn