TT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ Ba, 22/10/2019

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Trần Vĩnh Tuyến

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

2

Thứ Ba, 29/10/2019

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

3

Thứ Tư, 20/11/2019

Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

Lê Thanh Liêm

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

4

Thứ Tư, 27/11/2019

Chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Thành Phong

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

5

Thứ Sáu,

20/12/2019

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

6

Thứ Sáu,

27/12/2019

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

 

Tải lịch Liên kết website
7.526.510
Đang truy cập : 167
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn