Cách đây hơn 20 năm, tôi được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (1994), lúc này Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn thoát ra khỏi cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, trở thành địa phương đi đầu trong tiến trình phát triển nền sản xuất hàng hóa, với sự chung sức tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Những năm này, GDP Thành phố tăng trưởng cao liên tục, không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng GDP chung của cả nước mà còn đóng góp nhiều mô hình, cách làm mới cho cả nước như: xây khu chế xuất và các khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao; thực hiện thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thành lập Trung tâm Chứng khoán Thành phố; xây dụng thị trường vốn; thành lập ngân hàng thương mại cổ phần; phát hành trái phiếu xây dựng cơ sở hạ tầng; quy hoạch và chỉnh trang đô thị vùng nội thành; phát triển các khu đô thị mới; thực hiện cải cách hành chính, triển khai thí điểm mô hình “một cửa, một dấu” ở một số quận - huyện; thực hiện chương trình Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa... Để những mô hình, cách làm mới được hoàn thiện và được Trung ương cho phép triển khai đại trà, đòi hỏi các công việc phải được liên tục cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp, thực hiện sơ, tổng kết một cách nghiêm túc, thường xuyên báo cáo Trung ương để trở thành chủ trương triển khai trên diện rộng.

Trong quá trình điều hành quản lý nhà nước về mọi mặt, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố luôn được sự trợ thủ đắc lực từ đội ngũ cán bộ, chuyên viên và nhân viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. Với vai trò là cơ quan nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng đã cùng Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố trải qua biết bao khó khăn, vất vả. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận và xử lý sau cùng các văn bản, Văn phòng đã tham mưu rà soát giúp Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản hành chính và văn bản quy phạm pháp luật có độ chính xác cao để quản lý, điều hành mọi mặt về kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố. Hầu hết các đồng chí từ chuyên viên đến nhân viên đều cần cù, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc không quản ngày đêm, những ngày nghỉ, ngày lễ - tết khi có yêu cầu là sẵn sàng phục vụ.

Trải qua 40 năm, diện mạo Thành phố có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại, là địa phương đi đầu trong nhiều lĩnh vực, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trưởng thành vượt bậc, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố luôn là một trong số cơ quan đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, giải quyết khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn của một đô thị lớn, luôn sôi động. Tôi mong rằng đội ngũ cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay phải luôn rèn luyện và phát huy truyền thống của các thế hệ đi truớc, không ngừng học tập chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có đầy đủ ý thức phục vụ nhân dân, sống có tình nghĩa, luôn đoàn kết thống nhất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Phương hướng, nhiệm vụ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và luôn xứng đáng với danh hiệu Thành phố Anh hùng.

Ngày 03 tháng 8 năm 2015

TRƯƠNG TẤN SANG 

Ủy viên Bộ Chính trị 

Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

Nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Liên kết website
6.989.886
Đang truy cập : 112
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn