Được thành lập từ những ngày đầu miền Nam giải phóng, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tiền thân là Văn phòng Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn – Gia định đã sớm nhận thức được vai trò, nhiệm vụ đầy vinh dự, tự hào nhưng cũng nhiều khó khăn, thử thách. Là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; giúp Ủy ban nhân dân Thành phố điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bốn mươi năm Thành phố “cùng cả nước, vì cả nước” vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng chính là bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cùng với sự phát triển của đất nước, với vai trò là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Tuy chỉ chiếm khoảng 8% dân số, 0,6% diện tích cả nước nhưng Thành phố hàng năm đóng góp hơn 20% tổng sản phẩm nội địa (GDP), 30% kim ngạch xuất nhập khẩu, 30% tổng thu ngân sách nhà nước; tăng trưởng kinh tế luôn duy trì hơn 1,5 lần cả nước, GDP bình quân đầu người đến năm 2014 đạt 5.131 USD, gấp 2,5 lần bình quân cả nước.

Có thể nói, trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố luôn có bóng dáng của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; là hậu cần vững chắc, là cánh tay đắc lực, là nhịp cầu nối liền các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, doanh nghiệp, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố ngày càng khẳng định vị trí của mình. Công tác Văn phòng không ngừng được hoàn thiện, chất lượng tham mưu, đề xuất ngày càng được nâng cao, từng bước hiện đại hóa, đảm bảo việc xử lý thông tin được đầy đủ, chính xác, kịp thời. Công tác phục vụ được thực hiện chu đáo về mọi mặt, trật tự an toàn cơ quan được bảo đảm. Để đáp ứng yêu cầu, trước tình hình phát triển mới, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai ứng dụng hệ thống ISO; ban hành quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bàn; công khai kết quả xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Văn phòng; nâng cấp, cải tiến chương trình quản lý văn bản, xây dựng phần mềm "Theo dõi ý kiến chi đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố; không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò và vị trí của cơ quan, xây dựng ý thức cảnh giác, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định công tác bảo vệ bí mật cơ quan, bí mật Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan; thường xuyên giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức tinh thần "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố ngày càng được trưởng thành, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ Ủy ban nhân dân Thành phố trong chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, Văn phòng thường xuyên quan tâm, tập trung công tác xây dựng Đàng theo yêu cầu nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò các đoàn thể trong việc xây dựng cơ quan, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong cơ quan, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể nhìn nhận rằng, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực sự là trường học lớn để cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Nhiều đồng chí cán bộ Văn phòng được đề bạt, bổ nhiệm, được tín nhiệm bầu giữ chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Lãnh đạo các Sở - ban - ngành và doanh nghiệp. Dù ở cương vị nào, các đồng chí vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, được cấp trên tin tưởng, nhân dân và doanh nghiệp tín nhiệm. Đó là niềm tự hào của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

VÕ VĂN LUẬN

Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Liên kết website
6.989.771
Đang truy cập : 95
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn