Tôi không nghĩ rằng Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ là cơ quan hậu cần giúp việc cho Ủy ban mà còn là cơ quan tham mưu có năng lực, tích cực giúp Ủy ban có hiệu quả cả về đối nội và đối ngoại.

Tôi đánh giá Văn phòng Ủy ban trong việc tham mưu cho Ủy ban trên nhiều mặt có kết quà rất cao. Có những việc cấp bách, nếu chờ thanh tra thì phải có thời gian, tôi sử dụng ngay chuyên viên Văn phòng đi kiểm tra và đề xuất ý kiến. Trong những trường hợp như thế, anh em đều đạt kết quả rất nhanh, đề xuất ý kiến có tình, có lý hạn chế được hậu quả. Nhiều chuyên viên có tích lũy nhiều kinh nghiệm từ sau ngày Thành phố được giải phóng đến nhiều năm sau, đề xuất nhiều ý kiến có giá trị giúp Ủy ban quyết định nhanh và đúng lúc. Nếu không có chuyên viên, cán bộ có năng lực thì Ủy ban cũng rất khó trong việc điều hành và quản lý Thành phố.

Trong công tác chuyên môn của Văn phòng, tôi cũng nhận thấy anh em rất chú trọng đến việc cải tiến hiện đại hóa, nhất là việc tin học hóa công tác quản lý văn phòng, điều mà trước đây khi tôi còn làm việc ở Ủy ban tôi rất quan tâm và mong sớm thực hiện được và nay Văn phòng đã làm được điều đó.

Trong nhiệm vụ hậu cần cũng phải kể vai trò của Văn phòng, trong đó có việc cùng các Sở giúp Ủy ban quyết định tổ chức lại khách sạn Kim Đô và khách sạn Hương Sen. Khách sạn Kim Đô từ ngày giao cho Công ty Du lịch thì hiệu quả được nâng cao rõ rệt. Nhà khách Hương Sen do Văn phòng quản lý phát triển cũng rất khá. Khách sạn và Nhà khách cũng đã đảm bảo rất tốt việc tiếp khách của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngoài công tác chuyên môn và hậu cần, tôi khen ngợi Văn phòng rất năng động và tích cực chăm lo đời sống rấtt tốt cho công nhân viên chức, cán bộ cách mạng lão thành, người về hưu... cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh em phụ trách Văn phòng Ủy ban được đánh giá là có tình có nghĩa, có thủy có chung.

Tôi nhận thấy hoạt động của Văn phòng khá toàn diện và mong sao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hiện nay phát huy tốt hơn nữa để xứng đáng là một đơn vị quan trọng, một bộ phận tham mưu đắc lực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố - một Thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ vĩ đại.

TP. Hồ Chí Minh năm 2005

 NGUYỀN VĨNH NGHIỆP

Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh Liên kết website
7.021.249
Đang truy cập : 20
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn