Thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Văn phòng UBND TP đã ban hành các Quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thành lập các Phòng. Nay Văn phòng thống nhất hình thức ký hiệu các văn bản hành chính theo tên gọi mới của các Phòng.

Xem chi tiết văn bản hướng dẫn

Tệp đính kèm Liên kết website
7.526.935
Đang truy cập : 119
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn