Văn phòng UBND TP vừa ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ của Văn phòng. Theo đó, công tác văn thư gồm: quản lý văn bản đến; soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản đi; quản lý và sử dụng con dấu.

Văn bản đến được quản lý theo trình tự như sau: tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến; giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

Phòng Hành chính là đầu mối tiếp nhận, làm thủ tục đăng ký văn thư tất cả các loại văn bản đến, kể cả văn bản đến do cán bộ, chuyên viên nhận trực tiếp trước khi chuyển giao các phòng xử lý theo quy định; đảm nhiệm việc chuyển giao văn bản đến các cá nhân, đơn vị trong ngày như sau: buổi sáng, trước 08 giờ 00 và 11 giờ 00; buổi chiều, trước 13 giờ 30 và 16 giờ 30 hàng ngày (trừ các loại báo ngày chuyển từ đầu giờ làm việc buổi sáng, văn bản khẩn phải chuyển ngay sau khi nhận); đồng thời chịu trách nhiệm chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi, lưu văn bản đi.

Phòng Hành chính cũng chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu cơ quan.

Xem toàn văn Quy chế.

Tệp đính kèm Liên kết website
7.526.848
Đang truy cập : 67
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn