Thực hiện văn bản số 226/UBND-TTTH ngày 16/1/2014 của UBND TP, Văn phòng UBND TP đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai việc tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử.

Theo đó, Văn phòng sẽ tiếp tục triển khai mở rộng trao đổi văn bản điện tử, gửi thư mời họp, hoãn họp điện tử đến 150 đơn vị kể tử ngày 1/3/2014.Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  8.476.024
  Đang truy cập : 90
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn