(Website Văn phòng)  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin có các chức năng, nhiệm vụ: tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ƯDCNTT nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triến kinh tế - xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ƯDCNTT; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ƯDCNTT...

Toàn văn Quyết định xem tại đây.Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  8.475.895
  Đang truy cập : 146
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn