UBND TP đã ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

Theo đó, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm chung về quản lý và hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan mình. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Hành chính hoặc người phụ trách công tác hành chính giúp người đứng đầu trực tiếp quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

Người được bố trí, giao nhiệm vụ làm công tác văn thư, lưu trữ phải bảo đảm tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức ngành văn thư, lưu trữ theo quy định.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2011.Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  6.989.717
  Đang truy cập : 103
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn