Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4934/QĐ-UBND 06/11/2018 Thông qua kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của UBND TPHCM
4541/QĐ-UBND 15/10/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP
251/TB-VP 19/04/2018 Thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính TP Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP quý I/2018
3298/KH-VP 30/03/2018 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và tập huấn nghiệp vụ rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn TP năm 2018
737/KH-UBND 26/02/2018 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn TP năm 2018
718/QĐ-UBND 13/02/2018 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2018
412/QĐ-UBND 29/01/2018 Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
6592/QĐ-UBND 26/12/2017 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn TPHCM
Tài liệu tập huấn rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Tài liệu tập huấn rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Đến cuối tháng2/2019đã giải quyết
98,9%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
216.675
Đang truy cập : 100
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn