Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2751/UBND-KSTT 17/07/2020 V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và uyết định số 45/2016/QĐ-TTg
13/2019/QĐ-UBND 29/05/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM
275/TB-VP 20/05/2019 Nội dung kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp nghe báo cáo các vướng mắc trong triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về xây dựng chính phủ điện tử
2135/QĐ-UBND 18/05/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn TPHCM
3971/VP-KSTT 09/05/2019 V/v cung cấp thông tin về thực trạng công tác tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
1667/KH-UBND 04/05/2019 Xây dựng, công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND TP và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP
1656/UBND-KSTT 03/05/2019 V/v chủ động phối hợp trong tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
1576/KH-UBND 02/05/2019 Triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ
3602/VP-KSTT 27/04/2019 V/v thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
1539/QĐ-UBND 22/04/2019 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
1399/UBND-VX 16/04/2019 Về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP
2956/KH-VP 06/04/2019 Triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đánh giá hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
1214/QĐ-UBND 28/03/2019 Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2019
1089/KH-UBND 27/03/2019 Kế hoạch công bố các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP năm 2019
1091/KH-UBND 27/03/2019 Thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, sự phục phục của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019
1092/UBND-KSTT 27/03/2019 V/v khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
2431/VP-KSTT 25/03/2019 V/v triển khai thực hiện Hệ thống cở sở dữ liệu thủ tục hành chính tập trung
1008/UBND-KSTT 21/03/2019 V/v nghiêm túc thực hiện các biện pháp qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2018
985/UBND-KSTT 20/03/2019 Về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
984/UBND-KSTT 20/03/2019 Về triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ
 Liên kết website
9.661.531
Đang truy cập : 30
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn