Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3386/UBND-ĐT 15/08/2019 Về điều chỉnh chức năng công trình tại khu đất số 261C đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận
3387/UBND-ĐT 15/08/2019 Về thủ tục gia hạn sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
3456/QĐ-UBND 15/08/2019 Về gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Hong Won tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi
7346/VP-ĐT 15/08/2019 Về báo cáo tình hình nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố
7347/VP-KT 15/08/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC
7348/VP-KT 15/08/2019 Về lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn phân loại, đánh giá hợp tác xã
7349/VP-KT 15/08/2019 Về triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
7350/VP-KT 15/08/2019 Về ghi nhớ hợp tác phối hợp, thúc đẩy đưa các thiết bị, hệ thống, giải pháp công nghệ Việt ứng dụng trong ngành Điện lực
7351/VP-KT 15/08/2019 Về tình hình Kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2019
7352/VP-KT 15/08/2019 Về hỗ trợ kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”
7353/VP-KT 15/08/2019 Về Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
7354/VP-KT 15/08/2019 V/v xây dựng dự án sản xuất thử nghiệm lươn giống trên địa bàn thành phố
7355/VP-KT 15/08/2019 V/v Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương
7356/VP-KT 15/08/2019 V/v Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
7357/VP-KT 15/08/2019 V/v Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020
7358/VP-NCPC 15/08/2019 V/v xử lý yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ trong vụ án kinh doanh thương mại số 63/2015/KDTM-ST ngày 24/6/2015 giữa Công ty Kim Long với Công ty Hợp Nhất
7360/VP-KT 15/08/2019 Về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7361/VP-ĐT 15/08/2019 Về mời các tỉnh, thành phố tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển do Thủ tướng Chính phủ chủ trì
7362/VP-DA 15/08/2019 Về điều chỉnh dự án đầu tư của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
7363/VP-DA 15/08/2019 Về ý kiến WB đối với kiến nghị của Liên danh Samsung tại gói thầu XL02 dự án Vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2