Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/11/2019 Về thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng mới Trung tâm Y tế Quận 7 và Nâng cấp Bệnh viện Quận 7 (giai đoạn 2)
9319/VP-TH 09/10/2019 Về báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
4342/QĐ-UBND 09/10/2019 Về việc thành lập Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên Tổ giúp việc thuộc Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh
4344/QĐ-UBND 09/10/2019 Phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của toàn dân
4346/QĐ-UBND 09/10/2019 Về việc gia hạn giải quyết tố cáo
9321/VP-NCPC 09/10/2019 Về vụ kiện của bà Lê Thị Minh Ánh, huyện Cần Giờ.
9322/VP-NCPC 09/10/2019 Về Bản án hành chính của ông Trương Chí Trọng
9323/VP-NCPC 09/10/2019 Về việc khởi kiện vụ án hành chính của ông Lê Văn Thạch và bà Lê Thị Minh, Quận 4
4169/UBND-DA 09/10/2019 Về tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc dự án Xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2
9312/VP-VX 09/10/2019 Về việc Giám đốc Sở Y tế và phúc lợi thành phố Yokohama, Nhật Bản mời cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang thăm và làm việc
9313/VP-VX 09/10/2019 Về việc dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo tham vấn những nội dung sửa đổi, bổ sung về lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
9316/VP-KT 09/10/2019 V/v góp ý dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan
9314/VP-VX 09/10/2019 Về việc thành lập Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh
9324/VP-NCPC 09/10/2019 Về tham dự cuộc họp với Văn phòng Chính phủ về giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Thành, Quận 9
685/TB-VP 09/10/2019 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo 167 tháng 10 năm 2019
9320/VP-NCPC 09/10/2019 Về mời dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/209/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ
9308/VP-NCPC 09/10/2019 Về tham mưu thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm công tác tôn giáo, dân tộc
4172/UBND-VX 09/10/2019 Về ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
4173/UBND-KSTT 09/10/2019 Về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
9253/VP-DA 08/10/2019 Về báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2019