Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
30/SY 28/02/2019 Thẩm định vốn và khả năng cân đối vốn DA " Cải tạo phục hồi đương cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Tp.HCM"
33/SY 28/02/2019 Phân công công tác của Bộ trưởng và các thứ trưởng
24/SY 19/02/2019 Thực hiện quyền, trách nhiêm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
26/SY 19/02/2019 KL của PTT Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuôc họp vv điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (BT - ST) và tuyến số 2 (BT - TL)
28/SY 01/02/2019 *Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
21/SY 31/01/2019 *VV giao KH đầu tư trung hạn vốn NS trung ương gđ 2016-2020, đợt 5
22/SY 31/01/2019 *Phiếu chuyển văn bản số 170/BC-HoREA về kiến nghị khẩn trương giải quyết điểm nghẽn về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đang làm ách tắc các dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
23/SY 31/01/2019 *Báo cáo một số quan ngại về thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
29/SY 30/01/2019 Khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời vào tiền sử dụng đất phải nộp
31/SY 30/01/2019 VV công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Xây dựng năm 2018
32/SY 30/01/2019 Về vụ án hình sự sơ thẩm số 08/2019/TLST-HS ngày 07/01/2019
17/SY 25/01/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt HN - Tp.HCM
18/SY 25/01/2019 Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.số 1034/2016/HC-ST trong vụ của bà Lưu Thị An
19/SY 25/01/2019 quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm vụ án hành chính của ông Lương Ngọc Thảnh và bà Nguyễn Thị Thanh Tùng
20/SY 25/01/2019 Phê duyệt chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách cho "Chương trình cho vay Hỗ trợ chính sách cho "Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách Tp.HCM", vay vốn WB
13/SY 21/01/2019 *Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
14/SY 21/01/2019 Quyết định chủ trương đầu tư dự án ĐTXD công trình đường Vành đai 3 Tp.HCM, đoạn Bình Chuẩn - QL22 - Bến Lức
15/SY 21/01/2019 B/c kết quả thẩm định của Tổ chuyên gia về việc điều chỉnh TMĐT Dự án ĐSĐT TP.HCM, tuyến số 1 (BT - ST) và tuyến số 2 ( BT - TL)
16/SY 21/01/2019 bản án số 1624/2018/HC-PT ngày 14/11/2018 v/v khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về bồi thường hỗ trợ tái định và tái định cư
27/SY 16/01/2019 *Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mơ thành phố Hồ Chí Minh