Số ký hiệu: 3169/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 29/07/2019
Trích yếu Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND TP và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP (đợt 2)

Tệp đính kèm:

19 QUY TRÌNH - theo QD 3169.rar

Văn bản khác


  Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
  98,8%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  2.476.850
  Đang truy cập : 8
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn