Số ký hiệu: 108/BC-UBND
Ngày văn bản phát hành 25/07/2019
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Tệp đính kèm:

108bcubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.263
  Đang truy cập : 36
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn