Số ký hiệu: 3083/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 23/07/2019
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tệp đính kèm:

3083qdsigned.pdf | 4763congbodanhmuctthcsotnmt.docx | dtdmsuangay1772019.doc

Văn bản khác


  Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
  98,8%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  2.476.985
  Đang truy cập : 40
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn