Số ký hiệu: 2496/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 13/06/2019
Trích yếu Công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tệp đính kèm:

2496qdsigned.pdf | 2496.docx | danhmucsoqhkt.doc

Văn bản khác


  Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
  98,8%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  2.476.983
  Đang truy cập : 38
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn