Số ký hiệu: 984/UBND-KSTT
Ngày văn bản phát hành 20/03/2019
Trích yếu Về triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ

Tệp đính kèm:

CV 984ubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.273
  Đang truy cập : 40
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn