Số ký hiệu: 1399/UBND-VX
Ngày văn bản phát hành 16/04/2019
Trích yếu Về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP

Tệp đính kèm:

CV 1399ubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.632
  Đang truy cập : 46
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn