Số ký hiệu: 3602/VP-KSTT
Ngày văn bản phát hành 27/04/2019
Trích yếu V/v thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Tệp đính kèm:

CV 3602vpsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.311
  Đang truy cập : 26
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn