Số ký hiệu: 3971/VP-KSTT
Ngày văn bản phát hành 09/05/2019
Trích yếu V/v cung cấp thông tin về thực trạng công tác tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Tệp đính kèm:

CV 3971vpsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.816
  Đang truy cập : 109
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn