Số ký hiệu: 1667/KH-UBND
Ngày văn bản phát hành 04/05/2019
Trích yếu Xây dựng, công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND TP và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP

Tệp đính kèm:

1667khubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.772
  Đang truy cập : 105
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn