Số ký hiệu: 275/TB-VP
Ngày văn bản phát hành 20/05/2019
Trích yếu Nội dung kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp nghe báo cáo các vướng mắc trong triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về xây dựng chính phủ điện tử

Tệp đính kèm:

Thong bao 275tbvpsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.662
  Đang truy cập : 76
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn