Số ký hiệu: 01/2019/TT-BNV
Ngày văn bản phát hành 24/01/2019
Trích yếu Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

Tệp đính kèm:

Thông tư 01-BNV.signed.pdf

Văn bản khác


   Liên kết website
  6.577.642
  Đang truy cập : 32
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn