Số ký hiệu: 28/2018/QĐ-TTg
Ngày văn bản phát hành 12/07/2018
Trích yếu Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Tệp đính kèm:

28 2018 QD-TTg.signed.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.402
  Đang truy cập : 39
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn