Số ký hiệu: 17/NQ-CP
Ngày văn bản phát hành 07/03/2019
Trích yếu Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Tệp đính kèm:

NQ 17.signed.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.380
  Đang truy cập : 37
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn