Số ký hiệu: 61/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản phát hành 23/04/2018
Trích yếu Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tệp đính kèm:

ND 61.signed.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.467
  Đang truy cập : 35
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn