Số ký hiệu: 50/BC-UBND
Ngày văn bản phát hành 10/04/2019
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách TP quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2019

Tệp đính kèm:

50bcubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.499
  Đang truy cập : 41
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn