Số ký hiệu: 469/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 01/02/2019
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Tệp đính kèm:

469q.rar

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2019đã giải quyết
  98,4%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  699.867
  Đang truy cập : 119
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn