Số ký hiệu: 223/BC-UBND
Ngày văn bản phát hành 28/12/2018
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019

Tệp đính kèm:

223bcubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.843
  Đang truy cập : 105
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn