Số ký hiệu: 80/2015/QH13
Ngày văn bản phát hành 22/06/2015
Trích yếu Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tệp đính kèm:

80-QH-13 - Luat Ban Hanh Van Ban Quy Pham Phap Luat.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.474
  Đang truy cập : 34
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn