Số ký hiệu: 02/2017/TT-VPCP
Ngày văn bản phát hành 31/10/2017
Trích yếu Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Tệp đính kèm:

Thong tu 02 2017 TT-VPCP.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.456
  Đang truy cập : 42
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn