Số ký hiệu: 92/2017/NĐ-CP
Ngày văn bản phát hành 07/08/2017
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tệp đính kèm:

Nghi dinh 92-2017-NDCP.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.425
  Đang truy cập : 12
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn