Số ký hiệu: 48/2013/NĐ-CP
Ngày văn bản phát hành 14/05/2013
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tệp đính kèm:

Nghi dinh 48-2013-NDCP.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.362
  Đang truy cập : 30
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn