Số ký hiệu: 20/2008/NĐ-CP
Ngày văn bản phát hành 14/02/2008
Trích yếu Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Tệp đính kèm:

20.2008.NDCP.doc

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.343
  Đang truy cập : 31
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn