Số ký hiệu: 3555/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 18/10/2022
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Tệp đính kèm:

3555qd_signed.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng9/2022đã giải quyết
  99,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  6.250.094
  Đang truy cập : 14
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn