Số ký hiệu: 2380/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 14/07/2022
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Tệp đính kèm:

2380qd.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng9/2022đã giải quyết
  99,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  6.250.468
  Đang truy cập : 53
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn