Số ký hiệu: 1480/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 05/05/2022
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tệp đính kèm:

1480qd_signed.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.552
  Đang truy cập : 89
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn