Số ký hiệu: 4597/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 14/12/2020
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tệp đính kèm:

4597qdsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng11/2020đã giải quyết
  98,9%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.006.032
  Đang truy cập : 4
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn