Số ký hiệu: 3935/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 21/10/2020
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tệp đính kèm:

3935qdsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
  98,0%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.494.123
  Đang truy cập : 160
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn