Số ký hiệu: 3651/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 05/10/2020
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch, luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Tệp đính kèm:

3651qdsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
  98,0%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.493.817
  Đang truy cập : 80
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn