Số ký hiệu: 6600/VP-VX
Ngày văn bản phát hành 06/08/2020
Trích yếu Về dừng tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn năm 2020

Tệp đính kèm:

820152807.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.912
  Đang truy cập : 56
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn