Số ký hiệu: 2958/UBND-VX
Ngày văn bản phát hành 06/08/2020
Trích yếu Về tạo điều kiện nhập cảnh và tổ chức cách ly y tế cho các chuyên gia, lao động nước ngoài (Lạng Sơn)

Tệp đính kèm:

820140911.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.433
  Đang truy cập : 20
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn