Số ký hiệu: 6585/VP-TH
Ngày văn bản phát hành 06/08/2020
Trích yếu V/v Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam xin gặp lãnh đạo thành phố

Tệp đính kèm:

820141011.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.668
  Đang truy cập : 82
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn