Số ký hiệu: 6583/VP-VX
Ngày văn bản phát hành 06/08/2020
Trích yếu Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại đường Nguyễn Huệ từ tháng 9 - tháng 11 theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao

Tệp đính kèm:

820140952.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.815
  Đang truy cập : 110
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn