Số ký hiệu: 6580/VP-VX
Ngày văn bản phát hành 06/08/2020
Trích yếu V/v đảm bảo hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Tệp đính kèm:

820142756.pdf | tronglinhvucyte-060820142756.docx

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.754
  Đang truy cập : 93
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn