Số ký hiệu: 6579/VP-KSTTHC
Ngày văn bản phát hành 06/08/2020
Trích yếu V/v rà soát đối với quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Tệp đính kèm:

820134832.pdf | 34832.docx

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.600
  Đang truy cập : 14
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn