Số ký hiệu: 6571/VP-KT
Ngày văn bản phát hành 06/08/2020
Trích yếu V/v xác nhận giải thể

Tệp đính kèm:

820140839.pdf | 3207lan3-060820140840.doc

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.293
  Đang truy cập : 8
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn